JURY 57. EDYCJI FESTIWALU

prof. dr hab. Benedykt Błoński

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

prof. Rolandas Daugela

Vytautas Magnus University (Kowno, Litwa)

prof. Milan Kolena

Uniwersity of Performing Arts (Bratysława, Słowacja)

prof. dr hab. Stanisław Krawczyński

Akademia Muzyczna w Krakowie

Halina Rostek

sekretarz Jury

 

JURY KONKURSU MUSICA SACRA

prof. dr hab. Anna Domańska

Akademia Muzyczna w Łodzi

dr hab. Monika Mielko – Remiszewska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Krystyna Stańczak – Pałyga

Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

prof. dr hab. Izabela Zielecka – Panek

Uniwersytet Śląski

 
logo 2.jpg