top of page

REGULAMIN

59. EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIEŚNI CHÓRALNEJ IM. PROF. JANA SZYROCKIEGO W MIĘDZYZDROJACH

§1​

 1. Organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej im. prof. Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach, zwanego dalej Festiwalem, jest Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie i Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach.

 2. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej im. prof. Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach, zwany dalej Festiwalem, odbywa się w kategoriach:

  • Chóry dziecięce do 16 lat

  • Chóry mieszane

  • Chóry jednorodne (męskie i żeńskie)

  • Zespoły wokalne do 16 osób (męskie, żeńskie i mieszane)

§2

 1. W festiwalu mogą brać udział tylko chóry amatorskie.

 2. Chór wraz z dyrygentem nie może liczyć więcej niż 40 osób.

 3. Program wykonywany przez chór w ramach prezentacji festiwalowej jest dowolny.

 4. Czas prezentacji chóru nie może przekraczać 25 minut.

 5. Dopuszcza się wykonanie utworów z akompaniamentem.

 6. Organizatorzy zachęcają chóry, aby w programie prezentacji festiwalowej znalazł się utwór polskiego kompozytora współczesnego (XX, XXI wiek) a cappella. Utwór ten będzie poddany osobnej ocenie przez Jury w celu przyznania Nagrody Specjalnej.

§3

 1. W ramach Festiwalu odbywają się przesłuchania konkursowe w kategorii S – Musica Sacra w kościele pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach.

 2. Chór zobowiązany jest do wykonania programu muzyki sakralnej o czasie trwania nie dłuższym niż 15 minut.

 3. Dopuszcza się wykonanie utworów z akompaniamentem.

 

§4

 1. Chóry zgłaszające swój udział w festiwalu nadsyłają:

  • kartę zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.mfpch.eu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2024,

  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej w wysokości 500 PLN na adres e-mail: bartczakjolanta@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2024.

 2. Chóry, których członkowie należą do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr uprawnione są do 50% zniżki na opłatę wpisową.

 3. Chóry przesyłają kopie nut utworów wykonywanych w ramach prezentacji festiwalowych i konkursowych na adres e-mail: dariody@wp.pl w terminie do dnia 31.05.2024.

§5

 1. Do udziału w Festiwalu kwalifikuje Rada Artystyczna, o której decyzjach chóry są niezwłocznie informowane.

 2. Niezakwalifikowanym chórom zwraca się opłatę rejestracyjną.

 3. Zakwalifikowane chóry pokrywają częściowo koszty zakwaterowania i wyżywienia. Za pierwsze dwa dni częściowy koszt wynosi 180 PLN za osobę dziennie (nocleg ze śniadaniem), za każdy następny 200 PLN za osobę dziennie (nocleg ze śniadaniem). 

 4. Organizator zastrzegają sobie prawo do decydowania o miejscu zakwaterowania i wyżywienia uczestniczących chórów.

 5. Zakwalifikowane chóry dokonują wpłaty na poczet kosztów zakwaterowania i wyżywienia w terminie do 20.05.2024 roku na wskazane w Regulaminie konto Organizatora.

 6. Rezygnację z uczestnictwa w festiwalu  należy zgłosić Dyrektorowi Organizacyjnemu do dnia 20.05.2024 roku.

 7. Wszelkie zmiany w programach prezentacji festiwalowych i konkursowych należy zgłosić Dyrektorowi Artystycznemu do dnia 09.06.2024 roku.

 8. Opłaty wymienione w par. 4 i 5 należy dokonywać poprzez wpłatę na konto:

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Bank Pekao Nr konta 15 1240 3813 1111 0010 6072 0987

§6

 1. Prezentacja festiwalowa oceniana jest przez Jury według następujących kryteriów:

  • technicznych:

   • stopień i trudność utworu

   • dokładność wykonawcza

   • rytmika

   • frazowanie

   • intonacja

  • artystycznych

   • wierność stylistyczna

   • muzykalność

   • sugestywność odtwórcza

   • nowe techniki wykonawcze

 2. Prezentacja konkursowa w kategorii S - Musica Sacra jest oceniana przez odrębne Jury.

 

§7

 1. W kategoriach wymienionych w par. 1 pkt 2 przyznawane są nagrody w postaci:

  • Złotych dyplomów​

  • Srebrnych dyplomów

  • Brązowych dyplomów​​

 2. W kategorii konkursowej S - Musica Sacra przyznawane są nagrody w postaci:

  • Nagrody głównej - Bursztynowej Aureoli Św. Piotra Apostoła

  • Złotych dyplomów​

  • Srebrnych dyplomów

  • Brązowych dyplomów​​​​

 3. Nagrodą główną Festiwalu jest GRAND PRIX w wysokości 15 000 PLN.

 4. Nagrodą specjalną im. Prof. Jana Szyrockiego za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora współczesnego jest statuetka oraz 5 000 PLN ufundowane przez Burmistrza Miasta Międzyzdroje.

 5. Jury może przyznać nagrody pozaregulaminowe.

bottom of page