top of page

REGULAMIN

58. EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIEŚNI CHÓRALNEJ IM. PROF. JANA SZYROCKIEGO W MIĘDZYZDROJACH

§1​

 1. Organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej im. prof. Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach, zwanego dalej Festiwalem, jest Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie i Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach.

 2. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej im. prof. Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach, zwany dalej Festiwalem, odbywa się w kategoriach:

  • Chóry dziecięce do 16 lat

  • Chóry mieszane

  • Chóry jednorodne (męskie i żeńskie)

  • Zespoły wokalne do 16 osób (męskie, żeńskie i mieszane)

  • Chóry seniorów

§2

 1. W festiwalu mogą brać udział tylko chóry amatorskie.

 2. Chór wraz z dyrygentem nie może liczyć więcej niż 40 osób.

 3. Program wykonywany przez chór w ramach prezentacji festiwalowej jest dowolny.

 4. Czas prezentacji chóru nie może przekraczać 25 minut.

 5. Dopuszcza się wykonanie utworów z akompaniamentem.

 6. Organizatorzy zachęcają chóry, aby w programie prezentacji festiwalowej znalazł się utwór polskiego kompozytora współczesnego (XX, XXI wiek) a cappella. Utwór ten będzie poddany osobnej ocenie przez Jury w celu przyznania Nagrody Specjalnej.

§3

 1. W ramach Festiwalu odbywają się przesłuchania konkursowe w kategorii S – Musica Sacra w kościele pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach.

 2. Chór zobowiązany jest do wykonania programu muzyki sakralnej o czasie trwania nie dłuższym niż 15 minut.

 3. Dopuszcza się wykonanie utworów z akompaniamentem.

 

§4

 1. Chóry zgłaszające swój udział w festiwalu nadsyłają:

  • kartę zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.mfpch.eu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.05.2023,

  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej w wysokości 500 PLN na adres e-mail: bartczakjolanta@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.05.2023.

 2. Chóry, których członkowie należą do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr uprawnione są do 50% zniżki na opłatę wpisową.

 3. Chóry przesyłają kopie nut utworów wykonywanych w ramach prezentacji festiwalowych i konkursowych na adres e-mail: dariody@wp.pl w terminie do dnia 15.06.2023.

§5

 1. Do udziału w Festiwalu kwalifikuje Rada Artystyczna, o której decyzjach chóry są niezwłocznie informowane.

 2. Niezakwalifikowanym chórom zwraca się opłatę rejestracyjną.

 3. Zakwalifikowane chóry pokrywają częściowo koszty zakwaterowania i wyżywienia. Za pierwsze dwa dni częściowy koszt wynosi 160 PLN za osobę dziennie, za każdy następny 180 PLN za osobę dziennie. 

 4. Koszt obejmuje nocleg i dwa posiłki w ciągu doby. Organizator zastrzegają sobie prawo do decydowania o miejscu zakwaterowania i wyżywienia uczestniczących chórów.

 5. Zakwalifikowane chóry dokonują wpłaty na poczet kosztów zakwaterowania i wyżywienia w terminie do 31.05.2023 roku na wskazane w Regulaminie konto Organizatora.

 6. Rezygnację z uczestnictwa w festiwalu  należy zgłosić Dyrektorowi Organizacyjnemu do dnia 31.05.2023 roku.

 7. Wszelkie zmiany w programach prezentacji festiwalowych i konkursowych należy zgłosić Dyrektorowi Artystycznemu do dnia 15.06.2023 roku.

 8. Opłaty wymienione w par. 4 i 5 należy dokonywać poprzez wpłatę na konto:

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Bank Pekao Nr konta 15 1240 3813 1111 0010 6072 0987

§6

 1. Prezentacja festiwalowa oceniana jest przez Jury według następujących kryteriów:

  • technicznych:

   • stopień i trudność utworu

   • dokładność wykonawcza

   • rytmika

   • frazowanie

   • intonacja

  • artystycznych

   • wierność stylistyczna

   • muzykalność

   • sugestywność odtwórcza

   • nowe techniki wykonawcze

 2. Prezentacja konkursowa w kategorii S - Musica Sacra jest oceniana przez odrębne Jury.

 

§7

 1. W kategoriach wymienionych w par. 1 pkt 2 przyznawane są nagrody w postaci:

  • Złotych dyplomów​

  • Srebrnych dyplomów

  • Brązowych dyplomów​​

 2. W kategorii konkursowej S - Musica Sacra przyznawane są nagrody w postaci:

  • Nagrody głównej - Bursztynowej Aureoli Św. Piotra Apostoła

  • Złotych dyplomów​

  • Srebrnych dyplomów

  • Brązowych dyplomów​​​​

 3. Nagrodą główną Festiwalu jest GRAND PRIX w wysokości 15 000 PLN.

 4. Nagrodą specjalną im. Prof. Jana Szyrockiego za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora współczesnego jest statuetka oraz 5 000 PLN ufundowane przez Burmistrza Miasta Międzyzdroje.

 5. Jury może przyznać nagrody pozaregulaminowe.

bottom of page