top of page

JURY 59. EDYCJI FESTIWALU

prof. dr hab. Benedykt Błoński

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

prof. Milan Kolena

Uniwersity of Performing Arts (Bratysława, Słowacja)

prof. dr hab. Stanisław Krawczyński

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

prof. Pasquale Veleno

Conservatorio di Fermo (Włochy)

Halina Rostek

sekretarz Jury

JURY KONKURSU MUSICA SACRA

prof. dr hab. Monika Mielko – Remiszewska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Krystyna Stańczak – Pałyga

Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

prof. dr hab. Izabela Zielecka – Panek

Uniwersytet Śląski

bottom of page